نرخ پرواز تهران به سیرجان برای تاریخ ۹۶/۸/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۶۷۰۰۰ تومان (دویست و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز