قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۷/۵/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز