نرخ پرواز تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۶/۵/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ های ۱۵۴۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۳۵۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز