قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ۲۲:۰۰ به مبلغ های ۱۵۴۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۳۵۴۹۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز