نرخ پرواز تهران به شاهرود برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز