قیمت بلیط تهران به شاهرود برای تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساغت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز