[charter724]

قیمت بلیط تهران به شاهرود برای تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یک صد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز