نرخ پرواز تهران به شاهرود برای تاریخ ۹۶/۱۰/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به صورت چارتری به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز