نرخ پرواز تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت های ۰۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان)  می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز