قیمت بلیط تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۶/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز