نرخ پرواز تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز