قیمت بلیط تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز