قیمت بلیط تهران به شهرکرد باری تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز