نرخ پرواز تهران به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز