نرخ بلیط تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان)، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت  ۱۴:۴۰ به مبلغ ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان)، در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

اگر تمایل به اطلاع بیشتر از قیمت های روزانه و آفری دارید در کانال تلگرام ما عضو بشوید.

لذت پرواز با آنیل پرواز