نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)، در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۳:۱۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هوپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۲۰۳۰۰۰ تومان (دویست و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

برای خرید بلیط ارزان تهران به شیراز در کانال تلگرام ما عضو بشوید.

لذت پرواز با آنیل پرواز