نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزارتومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

خرید بلیط ارزان تهران به شیراز را با سامانه اینترنتی ما تجربه کنید.

لذت پرواز با آنیل پرواز