قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز