قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز