نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۲۰۰۰ تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۵۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (کصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید