به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ با هواپیمایی آسمان به صورت چارتری در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۳۲۰۰۰ تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز