پرواز تهران به عسلویه برای ۹۷/۷/۲۴ با شرکت هواپیمایی آسمان ساعت ۰۷:۰۰ به قیمت ۲۳۰۰۰۰ تومان هست.