قیمت بلیط تهران به قبرس برای تاریخ ۹۷/۶/۴ به صورت چارتی با هواپیمایی اطلس جت در ساعت ۰۴:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز