نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهاره هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به قشم در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز