قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۵۰ به مبلغ ۱۸۸۰۰۰ تومان (یمصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز