قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۷/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۳۱۶۰۰۰ تومان (سیصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ های ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز