نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر می باشد: 

  • به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصدو یازده هزار تومان) ، همچنین در همین ساعت به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز