قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری به هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزارتومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان  (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز