نرخ بلیط تهران به مراغه برای تاریخ ۹۶/۱۱/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز