قیمت بلیط تهران به مسکو برای تاریخ ۹۶/۷/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ های ۸۳۳۰۰۰ تومان (هشتصد و سی و سه هزار تومان) و ۲۳۲۶۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز