قیمت بلیط تهران به مسکو برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۸۵۷۰۰۰ تومان (هشتصد و پنجاه و هفت هزار تومان) و ۲۳۵۵۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و پنحاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز