نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۷/۳/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز