قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۷/۶/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز