قیمت پروازی تهران به مشهد در ۲۱ مهر ماه با شرکت هواپیمایی زاگرس ۱۴۸۰۰۰ تومان می باشد.

نرخ پرواز تهران به مشهد را در سایت سایت ما جستوجو کنید.

و با یافتن مناسب ترین قیمت آنرا خریداری نمایید.