قیمت بلیط تهران به مونیخ برای تاریخ ۹۶/۹/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ های ۸۱۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهارده هزار تومان) و ۲۳۸۵۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز