نرخ پرواز تهران به مونیخ برای تاریخ ۹۷/۶/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۳۵۵۰۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز