نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ با هواپیمایی ماهان به صورت سیستمی در ساعت ۰۷:۱۰ به مبلغ های ۸۹۹۰۰۰ ائمان (هشتصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۳۸۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز