قیمت بلیط تهران به ناصریه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۴۵۱۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز