قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۷۵۱۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز