قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۱۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۹۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۵۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز