نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (ِکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز