[charter724]

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۹ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۶۵۶۰۰۰ تومان (ششصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۷۰۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز