بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما » بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶
به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۰ (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۳۴۱۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومتن) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر برای ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۳۸۱۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۰ (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۳۴۱۰۰۰ تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومتن) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر برای ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۳۸۱۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز