نرخ پرواز تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز