قیمت بلیط تهران به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز