نرخ پرواز تهران به پاریس برای تاریخ ۹۶/۱۰/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۴۸۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) و ۲۴۸۹۰۰۰ تومان (دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز