نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ های ۱۴۲۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار تومان) و ۳۱۸۳۰۰۰ تومان (سه میلیون . یکصد و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز