قیمت بلیط تهران به پکن باری تاریخ ۹۶/۱۲/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و ششصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز