نرخ بلیط تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۴۲۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز