قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۲/۱ با هواپیمایی کاسپین به صورت چارتری در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

در همین تاریخ پرواز تهران به چابهار به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز